TRÓJSTRONNY ZESPÓŁ DS. GÓRNICTWA BĘDZIE OBRADOWAĆ W KATOWICACH 5 MARCA BR.

slawluk

Mamy zaproszenie na posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W jego trakcie mają być omawiane następujące tematy: Wśród nich jest punkt 7, o który  postulowaliśmy, a który zakłada informację Ministra Energii na […]

RZĄD SIĘ WYŻYWI – GIGANTYCZNE PREMIE RZĄDZĄCY SOBIE PRZYZNALI CHOĆ SKROMNIE RZĄDZIĆ OBIECYWALI

slawluk

NOWY PROGRAM RZĄDU PIS – PREMIA 70 000  PLUS/MINUS Oto odpowiedź na interpelację nr 18119 w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów. Odpowiadający: sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot Warszawa, 07-02-2018 Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 18119 Pana Posła […]

DOMAGAMY SIĘ PILNEGO ZWOŁANIA TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU

slawluk

Mamy przyjęty przez rząd „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, a w nim rozdział 8, który przewiduje opracowanie nowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to zachodzi pilna konieczność zwołania Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Tyma bardzie, że ostatni raz Zespół spotkał się oficjalnie, jako zespół węgla […]

NOWY PROGRAM DLA SEKTORA GÓRNICTWA

slawluk

Po przygotowaniu przez Ministerstwo Energii projektu nowego „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, który następnie był przedłużony do konsultacji stronie związkowej i przez między innymi naszą organizację uzupełniony o prospołeczne rozwiązania, wreszcie trafił do przyjęcia przez Radę Ministrów RP, która w dniu 23 stycznia 2018 r. uchwaliła ten program, mający […]

MAMY ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ WIELOKROTNĄ W SPRAWIE EKWIWALENTU WĘGLOWEGO

slawluk

OTO PETYCJA WIELOKROTNA NR 12/2017 W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZYSPIESZAJĄCYCH POWSTANIE USTAWY UMOŻLIWIAJĄCEJ BYŁYM PRACOWNIOM GÓRNICZYM WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW Z PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH Poniżej odwzorowanie cyfrowe tej PETYCJI, a dalej odpowiedź ministra: Data złożenia pierwszej petycji: 7 września 2017 r. (Kancelaria […]

BLOKOWANIE BUDOWY NOWYCH KOPALŃ

slawluk

Nawet najwięksi z największych przeciwników górnictwa wiedzą, że Polska w swej najlepszej wersji siebie, potrzebuje budowy nowych elektrowni węglowych. A to, z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia dostaw węgla kamiennego. Coraz bardziej uwidacznia się sczerpanie złóż w obecnie działających kopalniach. W tej sytuacji rodzi się potrzeba udostępnienia nowych złóż, […]

CIĄG DALSZY NASTĘPUJE – REKOMPENSATOWE BUBLE DEPUTATOWEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI WĘGLOWEJ

slawluk

Tak, jak przewidywaliśmy – życie obnaża kolejne buble w ustawowym bublu, jakim jest niekonstytucyjnie naszym zdaniem uchwalona ustawa w dniu 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. 2017 poz. 1971). Ustawa ta nie tylko zabiera bezpowrotnie węgiel deputatowy emerycki i związane […]

MINISTER ODPOWIADA NA NASZE DEPUTATOWE OŚWIADCZENIE

slawluk

OTO JAK MOŻNA SIĘ USTOSUNKOWAĆ BEZ USTOSUNKOWANIA I ODPOWIADAĆ BEZ ODPOWIADANIA ORAZ ZAMIAST INFORMOWAĆ TO DEZINFORMOWAĆ. ALE ZANIM TO NASTĄPI TO KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE TEGO, CO BYŁO: Po tym jak Sejm przyjął 12.10.2017 r.  ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, za przyjęciem której głosowało 423 posłów, przeciw był […]