„POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC” – IX Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

slawluk

Święta, święta i po świętach. Każdy bowiem kongres, czy to krajowe zebranie lub zjazd, albo konwencja, to swoiste święto danej organizacji i tworzących ją ludzi. Tak też było z IX Kongresem – OPZZ,  z którego pełną relację filmową i zdjęciową zamieszczamy. W naszej retrospekcji zaczynamy jednak od końca Kongresu, aby […]

PRACOWNICZE PLANY EMERYTALNE – PPK

slawluk

5 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego strona rządowa odnosiła się do opinii poszczególnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców w sprawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, […]

INTERPELACJE WSTYDU

slawluk

Przytaczamy interpelacje poselskie, które nazywamy „Interpelacjami wstydu”, pierwsza o numerze 19201, a druga o numerze  19219, obie kierowane do Ministra Energii, i obie dotyczące ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Z pierwszą zwrócił się Poseł RP – Jerzy Jachnik, informując ministra o pilnej konieczności odpowiedzi na […]

INICJATYWA UREGULOWANIA PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA I REKOMPENSAT

slawluk

W przeddzień Świąt Wielkanocnych 2018, jako ZZ „PRZERÓBKA” wystąpiliśmy do Ministerstwa Energii, Zarządów Spółek Węglowych S.A. i Górniczych Central Związków Zawodowych z inicjatywą rozwiązania w górnictwie węgla kamiennego nabrzmiałego i wiąż narastającego problemu związanego z brakiem uregulowania w sposób jednolity, i w miarę sprawiedliwy – prawa do bezpłatnego węgla i rekompensaty – na […]

W PGG FIASKO ROKOWAŃ – BĘDĄ MEDIACJE

slawluk

W dniu 26 marca 2018 r. po wielogodzinnych rozmowach w Polskiej Grupie Górniczej, w których uczestniczył m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister Grzegorz Tobiszowski, zarząd spółki i strona społeczna nie uzyskano zrozumienia umożliwiającego zawarcie porozumienia. Kompromisu nie osiągnięto, a więc spór zbiorowy wchodzi w kolejny, jakim będą już mediacje z […]

ANIHILACJA GÓRNICTWA – NISKIE PŁACE W GÓRNICTWIE NISZCZĄ LUDZI I GÓRNICTWO

slawluk

Tocząca się w górnictwie walka o wzrost płac, która w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (PGG) rozpoczęta została na poziomie 10%, jest nie tylko w pełni zasadna, ale i racjonalna, a nadto rozważna oraz korzystna dla pracodawcy i gospodarki państwa. Mówiąc wprost – jest odważną koniecznością odejścia od zwijania na rzecz wzrostu i rozwoju […]

CO Z WDOWAMI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW I PRACOWNIKAMI CZYNNYMI, KTÓRZY UTRACILI PRAWO DO BEZPŁATNEGO WĘGLA PRZED PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ?

slawluk

Interpelacją nr 19029 z dnia 12 lutego br. do ministra energii w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zwróciła się posłanka Beata Małecka-Libera, prosząc uprzejmie o odpowiedź na następujące pytania: Czy Ministerstwo podejmie działania zmierzające do nowelizacji ustawy w zakresie rozszerzenia kręgu […]

DIALOG W ZESPOLE O PPK – PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

slawluk

16 marca 2018 r. obradował Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS) nad projektem rządowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Obecnie Zespół RDS ds. ubezpieczeń społecznych priorytetowo analizuje i przygotowuje opinię do projektu ustawy o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W trakcie posiedzenia Zespołu przedstawiciele OPZZ, jako jedni z […]

PO OBRADACH TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU W KATOWICACH

slawluk

Zwołany w dniu 5 marca 2018 r. w Katowicach Trójstronny Zespół ds Bezpieczeństwa Socjalnego Górników obradował nad wieloma tematami, w tym również zgłoszonymi w sprawach rożnych oprócz oficjalnie zaproponowanego i przyjętego porządku obrad, który przedstawiał się następująco: Na początku z uwagi na ograniczony czas jakim dysponował – Rafał Misztal, wicedyrektor […]