TEGO NIE MOŻEMY ZROZUMIEĆ…

slawluk

W dniu 24 sierpnia 2018 r. skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów RP, Pan Mateusza Morawieckiego nasze pisemne wystąpienie, w którym  oświadczamy,  że nie możemy zrozumieć dlaczego Pełnomocnik Rządu ds. Realizacji Programu „Czyste Powietrze” – Pan Piotr Woźny, podejmuje apele i działania, które uniemożliwiają wejście w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości […]

PROSTUJEMY ŚWIADECTWA – BŁĄD KTÓRY POZBAWIA PRAWA DO EMERYTURY

slawluk

Jako ZZ „PRZERÓBKA” wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której to pracownicy zatrudnieni stale i w pełnym wymiarze czasu pracy faktycznie wykonywali swą pracę bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla, to z powodu błędnie zapisania im w „Świadectwie…” nazwy stanowiska pracy, którego brzmienie choćby częściowo odbiegało od nazewnictwa stanowiska pracy stosowanego […]

W SRK S.A. ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ROKOWANIA NAD NOWYM ZAKŁADOWYM UKŁADEM ZBIOROWYM PRACY

slawluk

Mamy jasność, że Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na spotkaniu, które się odbyło w dniu 30 maja br. przedłożył stronie związkowej swój nowy projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników SRK S.A.  Treść odpowiedź Zarządu SRK S.A. na nasze pisemne wystąpienie w  tej sprawie publikujemy poniżej w całości: Spotkanie, odbyło […]

CO MÓWILIŚMY NA GÓRNICZYM TRÓJSTRONNYM ZESPOLE W DNIU 25 CZERWCA 2018 R.

slawluk

Podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników obradującego w poniedziałek, 25 czerwca w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jako ZZ „PRZERÓBKA” mówiliśmy o: Dramatycznie spadającym zatrudnieniu w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i konieczności jego uzupełnienia. Tylko na przestrzeni od 31.12.2016 r. do 30.04.2018 r. zatrudnienie zmalało o 1123 […]

INICJATYWA ZAWARCIA PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY Z NASZYMI POPRAWKAMI

slawluk

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” w dniu 25 maja 2018 R. przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych. ZZ „PRZERÓBKA”, jako odpowiedzialna organizacja, która jest zawsze zaangażowana […]

„POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC” – IX Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

slawluk

Święta, święta i po świętach. Każdy bowiem kongres, czy to krajowe zebranie lub zjazd, albo konwencja, to swoiste święto danej organizacji i tworzących ją ludzi. Tak też było z IX Kongresem – OPZZ,  z którego pełną relację filmową i zdjęciową zamieszczamy. W naszej retrospekcji zaczynamy jednak od końca Kongresu, aby […]

25 LAT KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA W POLSCE

slawluk

Każda historia ma swój początek, i tak też jest z początkiem, nie tyle ideowym, ale roboczym powstawania Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, za który należy uznać rozpoczęte w Gmachu Związków Zawodowych, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach począwszy od 6 maja w 1993 roku spotkania konsultacyjne Górniczych Central Związkowych. […]

W PGG OD MAJA BĘDĄ KARTY ZAMIAST KARTEK/BONÓW, A CZY BĘDĄ PODWYŻKI I JAKIE ORAZ KIEDY?

slawluk

Od 1 maja br. posiłki profilaktyczne tzw. flapsy w Polskiej Grupie Górniczej nie będą wydawane już w formie kartek (bonów), a karty płatniczej. Obecnie w PGG prawo do posiłków posiada ok. 40 tys. zatrudnionych pracowników, którzy pracują pod ziemią lub w warunkach, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany […]